Arbetsmiljö

Seminarium: Hållbart medarbetarskap och ledarskap

Christin Mellner, filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.

fredag 24 november 2017

Här berättar Christin Mellner om hur man kan få ett hållbart arbetsliv i dagens samhälle, med hög förändringstakt och flexibla gränser mellan arbete och fritid.

Seminariet hölls den 17 november 2017.