Arbetsmiljö

Seminarium: Kontorstyper, hälsa och produktivitet

Aram Seddigh, filosofie doktor och legitimerad psykolog.

torsdag 10 december 2015

Här berättar psykologen och ekonomen Aram Seddigh om kopplingen mellan kontorsutformning och arbetsprestation under ett ett seminarium anordnat av Partsrådet i november 2015.

Seminariet hölls den 19 november 2015.