Arbetsmiljö

Seminarium: Ställ krav på IT-systemen

Jonas Söderström, informationsarkitekt.

måndag 8 december 2014

Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv bjöd in till en seminariedag, där Jonas Söderström, informationsarkitekt och författare, gav tänkvärda exempel på att dagens IT-system tagits fram utan tillräcklig tanke på användaren.

Seminariet hölls den 8 december 2014.