Arbetsmiljö

Seminarium: Fokus på säkerhet

den 27 april 2015

På Partsrådets seminarium om säkerhetskultur talade Lena Kecklund, fil d. i psykologi, om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur.