Arbetsmiljö

Seminarium november 2014: Användbara verktyg vid konflikter

Alexander Tilly.

den 3 november 2014

På Partsrådets seminarium om konflikthantering gav Alexander Tilly, den kampsportstränande dörrvakten som utbildade sig till psykolog, konkreta tips på hur man kan undvika och hantera konflikter. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.