Arbetsmiljö

Seminarium: Användbara verktyg vid konflikter

Person iförd rutig skjorta i full fart med att skriva på blädderblock.

måndag 3 november 2014

På Partsrådets seminarium om konflikthantering gav Alexander Tilly, den kampsportstränande dörrvakten som utbildade sig till psykolog, konkreta tips på hur man kan undvika och hantera konflikter. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Seminariet hölls i november 2014.