Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.