Hållbart arbetsliv

Registrering av ditt deltagande

Här registrerar du dig för att delta i Hållbart arbetslivs tjänster på din myndighet. Efter att du har deltagit kommer vi att skicka en digital uppföljningsenkät. Den går fort att fylla i, men är din chans att påverka programmet och tjänsternas utveckling. Dina synpunkter är viktiga för oss och gör att vi vidareutvecklar programmet tillsammans.

 

Anges i formatet åååå-mm-dd (ex 2020-12-01)

Om myndigheten/organisationen har fler kontor på samma ort behöver du specificera vilket av dessa du tillhör