Hållbart arbetsliv

Webbinarium: Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv

Person iförd svart tröja och nötbruna glasögon.

tisdag 20 oktober 2020

Det här året har inneburit ökat medialt fokus på vissa myndigheter och yrkesroller inom staten. Vi har dessutom behövt förhålla oss annorlunda till vår arbetstid och arbetsmiljö med anledning av ökad andel hemmajobb. Nu har det blivit dags att reflektera över bilden av oss själva. För att få nya perspektiv på arbetslivet kan vi med fördel använda konst och populärkultur som verktyg. Den 20 oktober arrangerade Hållbart arbetsliv ett webbinarium på temat Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv som utgår från de nya tjänsterna Hållbarhetens konst: våra föreställningar, vår tid och våra rum som vi nu ska genomföra piloter med.

Hållbart arbetsliv bjöd in Annika Wik, doktor i filmvetenskap, som utvecklar de tre tjänsterna inom ramen för Hållbarhetens konst för Partsrådets program Hållbart arbetslivs räkning. Hon arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst och berättade under webbinariet hur konst och populärkultur kan användas för att vidga perspektiven i utvecklingsarbetet.

Diskussionen kretsade kring frågor som:

• Hur förhåller vi oss till bilden av oss själva?
• Hur ser andras föreställningar om oss ut?
• Vem får synas och inte?
• Hur ser vi på begreppet tid i en värld som förändras snabbt?
• Vilka är vi i våra arbetssituationer?