Hållbart arbetsliv

Webbinarium: Hur stärker vi vårt team?

onsdag 29 mars 2023

Samarbete är en förutsättning för att kunna möta de ökande kraven och snabba förändringstakten som organisationer idag står inför. Forskning visar att vi genom att öva upp och utveckla vårt samarbete också kan få positiva effekter på både hälsa och prestation.

När kraven och komplexiteten ökar i våra organisationer ökar också behovet av att samarbeta och dela kunskap med varandra. Samarbete kan vara krävande och av olika kvalitet, men investering i utveckling av samarbetet kan leda till goda effekter i gruppen.

Grupper som kontinuerligt arbetar med att stärka sin relationsvärme och samarbetsförmåga ökar inte bara sitt engagemang och sin målförståelse. De får också en bättre utväxling av den mångfald av kompetenser och kunskap som finns i organisationen.

I det här webbinariet presenterar Matilda Olsson, tjänsteleverantör av Partsrådets tidigare tjänst Teamutveckling med stöd av CIBoost, både tjänsten och forskningen som ligger bakom. Hon beskriver också hur grupper med handfasta verktyg och en väl beprövad metodik kan öva upp och utveckla sin samarbetsförmåga och vilka effekter det kan få för teamets prestation och hälsa. 

Anna-Lena Lövkvist Andersen, klimat- och energistrateg, delar med sig av intressanta erfarenheter från Länsstyrelsen Stockholm, där man använt Teamutveckling med stöd av CIBoost

Viktor Marklund och Olof Hugander från Partsrådet introducerar och modererar samtalet.