Hållbart arbetsliv

Webbinarium: IA-systemet

Foto: John Schnobrich, Unsplash.

onsdag 8 maj 2019

IA-systemet är ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet. Det är en av de tjänster som Partsrådet erbjuder statliga myndigheter inom ramen för det nya arbetsområdet Hållbart arbetsliv.