Hållbart arbetsliv

Webbinarium: Hantera stress med 29k

Fredrik Livheim, chefpsykolog på 29k.

måndag 9 november 2020

Redan före pandemin var stress den vanligaste sjukskrivningsorsaken och mycket talar för att den psykiska ohälsan breder ut sig ytterligare som en följd av det förändrade arbetslivet. Med kursen Hantera stress i appen 29k kan lokala parter erbjuda statsanställda möjlighet att lära sig bygga motståndskraft mot stress och få bättre psykisk hälsa som resultat. På vårt webbinarium den 9 november gästades vi av 29k:s chefpsykolog Fredrik Livheim och en representant från Världskulturmuseerna, som pilottestat tjänsten.

Hållbart arbetsliv har lanserat 29k: Hantera stress. Under webbinariet får du veta mer om den åtta veckor långa digitala kursen som är särskilt utformad för statsanställda. Tjänsten är framtagen i samarbete med stiftelsen 29k.

Programchef Emilia Liljefrost samtalade med chefpsykologen på 29k, Fredrik Livheim, som berättade mer om de evidensbaserade övningarna och den moderna form av kognitiv beteendeterapi som kursen bygger på. Vi bjöd även in Bianca Leidi från Världskulturmuseerna som testat tjänsten tidigare under 2020.

Samtalet kretsade kring frågor som:

• Hur bidrar tjänsten till ett mer hållbart arbetsliv?
• Hur kan motståndskraften mot stress öka med hjälp av en app?
• Vilka är effekterna av kursen på kortare och längre sikt?
• Hur kan relationerna till kollegor stärkas med hjälp av kursen?
• På vilket sätt bidrar kursen till ett ökat välmående?