Samverkan

Aktiv dialog och engagemang är nycklar till framgång

Illustration av fem personer som ser ut att prata med varandra - med tomma pratbubblor ovanför huvudena.

tisdag 12 februari 2019

Mikael Wallteg arbetade i 16 år som vice vd och försäljningsdirektör på Systembolaget innan han gick i pension 2017. Under ett seminarium arrangerat av Partsrådet berättade han om sitt arbete med att bygga en passionerad företagskultur med engagerade medarbetare – hela tiden med kunderna i centrum. Under hans år i högsta ledningen stärktes medborgarnas förtroende för Systembolaget och såväl kundernas som medarbetarnas nöjdhet ökade påtagligt.

Viktiga byggstenar 

Mikael Wallteg pratade om fyra byggstenar som han menar är nycklar till att ta fram en framgångsrik, kundorienterad och passionerad företagskultur:

  • Att förmedla ett värde.
  • Att frigöra tid.
  • Att ha en gemensam riktning.
  • Att få ut kraften i alla medarbetare.

Den första byggstenen handlar om att förmedla syftet och visionen, värdet med det som organisationen gör, till både medarbetarna och kunderna, för att öka stoltheten.

Det är också viktigt att frigöra tid för att kunna möta kunderna. På Systembolaget såg man till att plocka upp nya produkter på hyllorna innan butikerna öppnade och anpassade scheman efter när det var som flest besökare.

Mikael Wallteg betonade vikten av gemensamma målbilder, så att inte alla springer åt olika håll. Systembolaget tog fram ett ambitiöst kundlöfte som handlar om att få kunderna att vara stolta över att vi har Systembolaget i Sverige som målbild.

Medarbetarna fick även i större utsträckning agera som ambassadörer för företaget. De fick i uppgift att prova två saker som de inte hade gjort tidigare i mötet med kunderna – något som bidrog till ett ökat engagemang.

Sammanfattande råd

Mikael Wallteg betonade också vikten av ett nära ledarskap, vilket i Systembolagets fall har inneburit att cheferna har regelbundna dialogmöten med personalen i butikerna. Han sammanfattade sin föreläsning med följande råd till partsföreträdarna:

  • Förenkla och bli tydliga i allt ni gör.
  • Hitta organisationens själ, skapa attraktiva målbilder och skapa ett tydligt kundlöfte.
  • Förmedla berättelsen så att alla medarbetare förstår och upplever attraktionen och blir ambassadörer.
  • Skapa en plattform av form och regi för alla medarbetare så att de tar ansvaret för kundupplevelsen.
  • Säkerställ att alla ledare kan visionera, engagera och leverera.
  • Håll tempo och gör saker tillräckligt bra. Justera under resans gång.