Samverkan

Individuellt stöd för er som vill utveckla samverkansarbetet

Styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Samverkan erbjuder möjlighet till individuellt stöd kring utvecklingen av lokal samverkan enligt det centrala ramavtalet Samverkan för framtiden. Målgrupp är representanter för arbetsgivare och fack inom statliga organisationer (lokala parter).

Stödet utgörs av digitala samtal där lokala parter ges möjlighet att få resonera kring olika frågor och utmaningar med de företrädare från centrala parter som ingår i styrgruppen för arbetsområdet. Syftet är att kunna reda ut frågetecken och oklarheter för att ni ska komma vidare i er egen process. Samtalen kan omfatta allt från ett översiktligt samtal om processens olika beståndsdelar till enskilda delar av processen.

Anmäl ert intresse i formuläret nedan.

Namn på dig som fyller i formuläret