Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Begrepp att reflektera kring

Viktiga begrepp i samverkan:

Avstämning

Läs mer

Ansvar

Läs mer

Arbetsmiljö

Läs mer

Arenor

Läs mer

Beslut

Läs mer

Delaktighet

Läs mer

Dialog

Läs mer

Effektivitet

Läs mer

Förhandling vs. samverkan

Läs mer

Förtroende och tillit

Läs mer

Inflytande

Läs mer

Kompetens

Läs mer

Kultur

Läs mer

Lärande

Läs mer

Medarbetarskap

Läs mer

Mål

Läs mer

Perspektiv

Läs mer

Process

Läs mer

Roller

Läs mer

Samverkansmetoden

Läs mer

Tillit

Läs mer

Trovärdighet

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.