Samverkan

Medarbetarundersökningar för att följa upp samverkan

Tre personer pratar stående tillsammans i något som skulle kunna vara en lunchmatsal.

tisdag 10 oktober 2017

På Folkhälsomyndigheten använder man bland annat medarbetarundersökningarna för att följa upp samverkansarbetet.

Mätningarna visar att medarbetarna överlag känner hög delaktighet. Över 70 procent ansåg i den senaste mätningen att de har möjlighet att påverka och bidra till beslut.

– Vissa avdelningar har fått sämre resultat. Då har medarbetarna och cheferna själva fått bestämma vilka åtgärder som de vill ta till för att förbättra resultaten. I vissa fall har vi i samverkansgruppen varit ute och pratat om samverkan, säger Marcus Jönsson, personalchef på Folkhälsomyndigheten.