Tidigare arbetsområden

Ålder och arbetsliv

måndag 15 februari 2010

Utvecklingsområdet ”Ålder och arbetsliv” pågick mellan 2001 och 2004. Målet var att på sikt bidra till att lösa statens kompetensförsörjning, dels genom att äldre arbetstagare vill och kan arbeta längre, dels genom att locka yngre medarbetare.

Medlet för att uppnå detta är ett attraktivt arbetsliv som kan uppnås med hjälp av bra arbetsmiljö, utvecklande arbete, flexibla arbetstider, gott ledarskap, effektiva ledningssystem och andra tillämpbara metoder, modeller och verktyg.

I samarbete med ett antal myndigheter analyserades behovet av insatser, bland annat under dialogseminarier på olika orter i Sverige.