Tidigare arbetsområden

Arbetsmiljökunskap

den 8 februari 2010

Insatserna inom området Arbetsmiljökunskap syftade till att ge kunskap, underlag och metoder som kan användas i det lokala arbetsmiljöarbetet inom den statliga sektorn.

Arbetet genomfördes med hjälp av