Tidigare arbetsområden

Lika möjligheter för kvinnor och män

måndag 15 februari 2010

Syftet med utvecklingsområdet Lika möjligheter för kvinnor och män var att verka för att det oavsett kön ska finnas samma möjligheter och förutsättningar när det gäller karriär- och kompetensutveckling samt arbetsuppgifter.

I dag är kvinnor i staten underrepresenterade på högre befattningsnivåer. Utvecklingsområdet startade 2005 och den metod som användes var diskussioner i fokusgrupper. Totalt har sju myndigheter medverkat. Arbetet slutfördes i september 2007.