Tidigare arbetsområden

Lokalt utvecklingsarbete

måndag 15 februari 2010

Syftet med LUA, Lokalt utvecklingsarbete, var att stödja utvecklingsarbete som stärker förmågan att bedriva partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete.

Det kan röra områden som arbetsorganisation, arbetsmiljö, kompetens, samverkan, ledarskap, lönebildning, etik, mångfald och samarbete över myndighetsgränser. Målet var att bidra till att medarbetare och ledning skapar utveckling tillsammans – ett helhetsperspektiv för individ, ledare och organisation och som är förankrat i verksamheten.

Den partssammansatta gruppen för lokalt utvecklingsarbete (LUA) upphörde i och med att Utvecklingsrådet i juni 2008 ändrade verksamhet och samtidigt bytte namn till Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, i dagligt tal Partsrådet.