Tidigare arbetsområden

Mångfald

måndag 15 februari 2010

Syftet med utvecklingsområdet Mångfald var att bidra till att statsförvaltningen speglar Sverige när det gäller anställdas etniska och kulturella bakgrund.