Tidigare arbetsområden

Mångfald

den 15 februari 2010

Syftet med utvecklingsområdet Mångfald var att bidra till att statsförvaltningen speglar Sverige när det gäller anställdas etniska och kulturella bakgrund.

Utvecklingsområdet arbetade bland annat med opinionsbildning genom skrifter och seminarier, information genom att visa goda exempel och att erbjuda ”verktyg” samt stöd till lokala partsgemensamma pilotprojekt.

Rådet gav stöd till fem lokala projekt. Projekten har prövat olika metoder och arbetssätt. Under år 2000 utvärderades projekten och erfarenheterna spreds genom seminarier och i skriftlig form.