Tidigare arbetsområden

Mastersutbildning

måndag 15 februari 2010

Syftet med att erbjuda masterutbildningar var Utvecklingsrådets önskan att bidra till skapandet av en kärna av kvalificerade statliga tjänstemän.

Utbildningarna gav bred kompetens att verka i en mer internationaliserad och ekonomiserad förvaltning under ständig omvandling. Tre program genomfördes, alla som internat varvade med distansutbildning. Varje utbildning hade en delkurs förlagd i ett annat land inom EU. Gemensamt för utbildningarna var att de krävde akademisk grundexamen och omfattade 40 akademiska poäng, varav 10 poäng som självständigt arbete. Totalt antogs 90 elever till utbildningarna, av vilka 75 elever fullföljde studierna med framgång.

Följande utbildningar genomfördes:

Utvecklingsrådet upphörde därefter att upphandla Masterutbildningar. Statens Kvalitets- och kompetensråd tog över ansvaret för Masterutbildningar för statsanställda.