Tidigare arbetsområden

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Olikhet som tillgång

den 15 februari 2010

Utvecklingsområdet Olikhet som tillgång pågick mellan 2005 och november 2006. Målet var att öka respekten för det unika i varje individ och att se olikheter som en tillgång.

På sikt handlade det också om att bättre ta tillvara personalens kompetens. Ett syfte med projektet var också att testa tre upplevelsebaserade och processinriktade metoder, Psykosyntes, Öppna Fönster och TEAM.

Nästan 600 personer på sju statliga myndigheter deltog i utvecklingsarbetet. Deltagande myndigheter var

Utvärderingen av arbetsområdet visar att mest påtagligt var de positiva effekterna på arbetsklimatet och kommunikationen samt ökade insikter i att olikhet är en tillgång. Att mötas utanför arbetsplatsen var också en positiv erfarenhet för många deltagare. När det gäller myndighetens förmåga att bättra ta tillvara personalens kompetens är effekterna inte lika stora.

Utvärderingen visar även följande:

Material