Tidigare arbetsområden

Olikhet som tillgång

måndag 15 februari 2010

Utvecklingsområdet Olikhet som tillgång pågick mellan 2005 och november 2006. Målet var att öka respekten för det unika i varje individ och att se olikheter som en tillgång.

På sikt handlade det också om att bättre ta tillvara personalens kompetens. Ett syfte med projektet var också att testa tre upplevelsebaserade och processinriktade metoder, Psykosyntes, Öppna Fönster och TEAM.

Nästan 600 personer på sju statliga myndigheter deltog i utvecklingsarbetet. Deltagande myndigheter var

 • Arbetsförmedlingen Motala/Vadstena
 • Länsarbetsnämnden i Östergötland-ledningsgruppen
 • Ekonomistyrningsverket
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Nationalmuseum
 • Polisen i Västra Götaland
 • Tullverket
 • Växjö Universitet

Utvärderingen av arbetsområdet visar att mest påtagligt var de positiva effekterna på arbetsklimatet och kommunikationen samt ökade insikter i att olikhet är en tillgång. Att mötas utanför arbetsplatsen var också en positiv erfarenhet för många deltagare. När det gäller myndighetens förmåga att bättra ta tillvara personalens kompetens är effekterna inte lika stora.

Utvärderingen visar även följande:

 • Deltagarnas kompetens har synliggjorts, men effekterna när det gäller att bättre ta tillvara kompetensen är små.
 • Ökad respekt för individuella olikheter och ett mer respektfullt bemötande i arbetsgrupperna. Däremot är effekten inte lika stor när det gäller att ta tillvara varandras olikheter.
 • Bättre förmåga att ge och ta positiv eller negativ feedback, större öppenhet och bättre kommunikationsförmåga.
 • Bättre arbetsklimat och samarbete. Större möjlighet att framföra synpunkter och uppfattningar.
 • Ökat engagemang för gruppens uppgift och för att arbeta i gruppen.
 • Cheferna kan bättre se sina medarbetares behov och har själva blivit mer tydliga i sin kommunikation.
 • Mer dialog och samverkan mellan chef och medarbetare.

Material