Tidigare arbetsområden

Öppenhet

måndag 15 februari 2010

Utgångspunkten för utvecklingsområdet ”Öppenhet på statliga arbetsplatser” var att förbättra öppenheten och öka dialogen i en verksamhet.

Vinsterna med större öppenhet är bland annat bättre beslutsunderlag, fler utvecklande idéer och en positiv yttre bild av myndigheten. Inre öppenhet är dessutom en förutsättning för yttre öppenhet – demokrati.

Målet för utvecklingsområdet var att