Tidigare arbetsområden

Samverkan för utveckling

måndag 15 februari 2010

Parterna slöt hösten 1997 ett nytt avtal Samverkan för utveckling. Avtalet ger de lokala parterna stöd för att utveckla nya samverkansformer och på olika nivåer behandla frågor som rör verksamhet, personalpolitik, organisation och arbetsmiljö.

Detta avtal ersätter bland annat tidigare medbestämmande- och arbetsmiljöavtal.

Ett särskilt utvecklingsområde inom dåvarande Utvecklingsrådet har verkat för att arbeta med att föra ut avtalets intentioner och idéer. Detta har skett genom stöd och information till lokala parter i arbetet med att utveckla samverkansformer och sluta lokala avtal.

Utvecklingsområdet upphörde 2003. Fortsatt stöd för att utveckla arbetet med avtalet Samverkan för utveckling ges fortsättningsvis av övriga utvecklingsområden inom nuvarande Partsrådet.