Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Att skapa vilja till förändring

2013-10-09 En framgångsrik förändring inom organisationer består av struktur, engagemang och mätning. Det menade Lars Jacobi från Centigo som i september 2013 föreläste om hur man skapar vilja till förändring bland sina medarbetare.

da4828e847f63f4d5d11f18d2baf324c83d61f71

För att skapa engagemang bör man ge medarbetarna möjlighet att styra över sitt eget arbetssätt, menade Lars Jacobi. Foto: Micke Lundström.

Under rubriken ”Skapa vilja till förändring – En kombination av struktur och engagemang” förklarade Lars Jacobi vad som ligger bakom en lyckad verksamhetsförändring. Lars, som arbetat med förändringsarbete under flera års tid, inledde seminariet med att beskriva att medarbetarna behöver ha en tydlig bild av organisationens struktur för att veta vad förändringen kommer att innebära. En viktig förutsättning för att skapa förändringsvilja är att det finns tydliga processer och rutiner inom organisationen.

Dessutom behövs en utvecklad verksamhetslogik, ett anpassningsbart IT-stöd, en tydlig rollfördelning och engagerade medarbetare. Att inte ha en tydlig rollfördelning innan förändringsarbetet startar kan leda till en ännu otydligare ansvarsfördelning.

– De som har någon typ av ledarfunktion kan då tillförskaffa sig mer ansvar under förändringen än vad de borde göra. Om man har reglerat detta innan förändringsarbetet har börjat får medarbetarna en större acceptans för förändringen, sa Lars Jacobi.

Lars menade att syftet bakom arbetsuppgifterna behöver förklaras för att skapa engagemang. För att skapa ytterligare engagemang bör man ge medarbetarna möjlighet att bemästra uppgiften och att styra över sitt eget arbetssätt. Försöker man få alla medarbetare att arbeta på samma sätt sjunker engagemangsnivån och förändringsarbetet tappar fart.

För att engagera medarbetarna krävs det att de i god tid är väl informerade om verksamhetsförändringen och vad den kommer att innebära. Genom att involvera medarbetarna i förändringsarbetet kommer de att känna ett ägarskap för förändringen och på ett mer aktivt sätt driva genomförandet.

Förutom struktur och engagemang är mätning en av framgångsfaktorerna bakom förändringsvilja. Genom att mäta resultatet av förändringen går det att se vilka arbetssätt som har varit framgångsrika och medarbetare som inte har varit förändringsbenägna kan komma till tals.

– Jag rekommenderar att man delar ut en enkät som mäter förändringsmotstånd och förändringsvilja. På så vis vet vi var vi står. Att en gång i kvartalet dela ut en enkät som tar tio minuter att fylla i kan göra stor skillnad, avslutade Lars.

Publicerad: 2013-10-09

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.