Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Artiklar

”En konkret metod med vetenskaplig förankring”

2019-02-26 När Jenny Edström, HR-specialist på Folkhälsomyndigheten, hörde talas om Livsmedelsverkets arbete med teamutveckling blev hon genast intresserad. Idag arbetar Folkhälsomyndigheten själv med Effektiva team, genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv.

–Det är en metod som konkret utgår från gruppers egen arbetsvardag, samtidigt som det finns en vetenskaplig förankring, säger Jenny Edström.

Läs mer

Möta rättshaverister

2019-01-28 Jakob Carlander delade med sig av strategier för att möta rättshaverister på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Partsrådet på sociala medier

Nu finns Partsrådet på Facebook och Linkedin.

Läs mer

Vinster med samverkan

2018-09-25 Forskaren Sebastiaan Meijer visade på en innovationsfrukost för partsföreträdare hur man med hjälp av spelsimulering kan få olika delar av en organisation att samverka.

Läs mer

Ett digitaliserat land

2018-09-25 Estland är ett av världens mest digitaliserade länder när det kommer till den offentliga sektorn. På ett studiebesök på Estlands ambassad i Stockholm, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom, fick partsföreträdare från flera myndigheter en inblick i hur man kan digitalisera ett land.

Läs mer och se film

Flera aktiviteter om innovation under hösten

2018-09-25 Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling drar nu igång sina aktiviteter efter sommaren. Hösten inleds med ett innovationslabb och en innovationsfrukost om hur man kan arbeta innovativt i en föränderlig värld – och få medarbetarna att engagera sig i verksamheten.

Läs mer

Nyttiga innovationer

2018-01-29 Ivar Björkman, verksamhetsansvarig på Openlab, berättade om hur man kan arbeta med metoden Design Thinking för att utveckla samhällsnyttiga innovationer, på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare. Design Thinking bygger på att våga vara kreativ, utgå ifrån empati och förståelse för användaren samt att arbeta tvärdisciplinärt och gemensamt.

Läs mer och se film