Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nya utbildningstillfällen

2017-12-18 Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv erbjuder fler utbildningstillfällen kring systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundnivå

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) beskriver hur arbetsplatser på ett strukturerat sätt kan arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Nedan finns grundläggande utbildningsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete och verktyg att använda på den egna myndigheten.

Läs mer och se verktyg

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupningsnivå

På fördjupningsnivån inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger fokus på praktisk hjälp i syfte att få arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – att bli en del av den dagliga verksamheten.

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg att använda på den egna myndigheten som ger fördjupad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer