Evenemang

Kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen utifrån löneavtalet RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Lönebildning

Konferens

Välkomna till ett kunskapshöjande tvådagarsinternat om hur ni som lokala parter kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS. Internatet riktar sig till lokala företrädare för både arbetsgivaren och OFR/S,P,O som deltar i lönerevisionsarbetet. Lokala företrädare för arbetsgivaren och OFR/S,P,O deltar partsgemensamt. 

Internatet omfattar de olika momenten i den lokala löneprocessen med fördjupningar i löneprinciper, lönebild, avstämning samt den återkommande dialogen. 

Dagarna leds av representanter för centrala parter som konkretiserar löneprocessen utifrån avtalet. Det kommer också ges tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter och tillfälle till samtal mellan lokala parter om utveckling av lönebildningsarbetet i den egna verksamheten.

 

Om du har frågor om anmälan, kontakta info@partsradet.se 

Har du frågor om internatet, kontakta:

Anders Stålsby, Arbetsgivarverket: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller

Sanna Feldell, OFR/S,P,O: sanna.feldell@st.org

Var?

Medverkan på plats, Vår Gård, Ringvägen 6, Saltsjöbaden, Nacka

När?

Tisdagen den 27 augusti 2024 kl. 10.00 – onsdagen den 28 augusti 2024, kl. 15.00 

Obs! Sista anmälningsdag måndag den 20 maj.
Antalet platser är begränsat och anmälan garanterar därmed inte en plats för deltagande. Partsrådet kommer att bekräfta ert deltagande senast en månad efter sista anmälningsdag via mejl. Partsrådet står för logi i samband med internatet, men däremot inte för resekostnader.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 1000 kronor vid avbokning senare än fem arbetsdagar före internatet. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare inom den egna verksamheten. Meddela anette.karlsfors@partsradet.se vid överlåtelse av plats.

Vem?

Internatet riktar sig till lokala företrädare för både arbetsgivaren och OFR/S,P,O som deltar i lönerevisionsarbetet. Lokala företrädare för arbetsgivaren och OFR/S,P,O deltar partsgemensamt, i normalfallet högst fyra deltagare från respektive myndighet. 

Anmälan

Andra evenemang