Evenemang

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Lönebildningsdagen 2024

Lönebildning

Konferens

Den 24 maj bjuder centrala parter in er, som är arbetsgivarföreträdare och företrädare för de lokala arbetstagarorganisationerna inom det statliga avtalsområdet och som medverkar i det lokala lönebildningsarbetet, till Lönebildningsdagen 2024.

Förmiddagen kommer att sändas live och fyllas med intressanta föreläsningar. Temat för dagen och innehåll kommer att uppdateras inom kort. Du som är företrädare för fack och arbetsgivare kommer längre fram att få en inbjudan med mer detaljerad information.

Genom att delta med både representanter för fack och arbetsgivare inom er verksamhet lägger ni en god grund för det lokala lönebildningsarbetet.

Passa på att anmäla dig redan nu.

Varmt välkomna!
/Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning

Var?

Digital sändning. Länken skickas ut i god tid före evenemanget.

När?

24 maj kl. 09.00 - 12.00

Vem?

Evenemanget riktar sig till arbetsgivarföreträdare och företrädare för de lokala arbetstagarorganisationerna inom det statliga avtalsområdet och som medverkar i det lokala lönebildningsarbetet.

ANMÄLAN