Evenemang

Tidigare evenemang

Seminarium

Partsrådsdagen 2023: Norrköping - Fullbokat

Seminarium

Partsrådsdagen 2023: Stockholm. Fullbokat.

Seminarium

Partsrådet i Almedalen: Hur skapar vi framgång i arbetsmiljöarbetet i statlig sektor?

Arbetsmiljö
Seminarium

Hur skapar vi förutsättningar för en kognitivt hållbar arbetsmiljö?

Arbetsmiljö
Seminarium

Så stärker vi långsiktigheten i den lokala lönebildningsprocessen enligt RALS-T

Lönebildning
Seminarium

I fokus: den återkommande dialogen enligt RALS

Lönebildning
Seminarium

Lönerevisionsarbetet – före, under och efter

Lönebildning
Seminarium

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #4

Seminarium

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #3

Hållbart arbetsliv
Seminarium

INSTÄLLT: Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #2

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Ursäkta röran: en upplevelse för att prata om förändring

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Informationsträff om vår nya tjänst Samskapat utvecklingsarbete

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Samverkan för framtiden – en inspirationsdag

Samverkan
Seminarium

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #1

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Hur kan er organisation jobba med teamutveckling?

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Hur kan lokala parter kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen

Lönebildning
Seminarium

”När är det rätt att göra fel?” Välkommen till ett samtal om misslyckanden.

Innovation och utveckling
Seminarium

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #3

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Mingel med Trygghetsstiftelsen #2

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Workshop för större myndigheter som förhandlar/tecknar avtal på både lokal och lokal-lokal nivå

Lönebildning
Seminarium

Ursäkta röran: Omställning pågår – en mobil utställning

Seminarium

Studiebesök vid Kungliga Operan – Innovation genom kommunikation

Innovation och utveckling
Seminarium

Löneseminarium med Arbetsgivarverket och Seko

Lönebildning
Seminarium

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #2

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Lunchseminarium Organisationsanpassad möjlighetskarta

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Att förebygga psykisk ohälsa och om kollegiala samtalsgrupper

Arbetsmiljö
Seminarium

Innovationslabb: Innovationskultur och prototyping på riktigt — 6-stegsmetod för partsgemensam innovation

Innovation och utveckling
Seminarium

Är du nyfiken på tjänsterna från Hållbart arbetsliv?

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Hantera hot och hat på nätet

Arbetsmiljö
Seminarium

Stöttande rehabilitering

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Innovation – en partsgemensam angelägenhet i Sundsvall

Innovation och utveckling
Seminarium

Bättre möten med bättre kommunikation

Arbetsmiljö
Seminarium

Frukostklubb i Almedalen

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Att bygga robusta samarbetskulturer

Arbetsmiljö
Seminarium

Svåra samtal – färdigheter och metoder

Seminarium

Att arbeta långsiktigt med lönebildningen

Lönebildning
Seminarium

Seminarium om en lönebildningsprocess med lönesättande samtal

Lönebildning
Seminarium

Är du nyfiken på tjänsterna från Hållbart arbetsliv?

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Bättre möten med bättre kommunikation

Arbetsmiljö
Seminarium

Vill ni ha stöd för att arbeta mer proaktivt för att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa?

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Lansering av Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöarbete i praktiken

Arbetsmiljö
Seminarium

Organisatorisk och social arbetsmiljö – En utbildningsdag om konflikthantering

Arbetsmiljö
Seminarium

Studiebesök Microsoft – ”Innovation i samhällets tjänst”

Innovation och utveckling
Seminarium

Samverkan för framtiden – en inspirationsdag

Samverkan
Seminarium

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Arbetsmiljö
Seminarium

Innovationsdag – ”Innovation – en partsgemensam angelägenhet”

Innovation och utveckling
Seminarium

Säkerhetskultur och interkulturell kommunikation

Arbetsmiljö
Seminarium

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Arbetsmiljö
Seminarium

Bättre möten med bättre kommunikation

Arbetsmiljö