Evenemang

Tidigare evenemang

Webbinarium

När chef och medarbetare inte kommer överens i det lönesättande samtalet

Lönebildning
Webbinarium

Att behålla och utveckla kompetens — en fråga om hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Hur förebygger vi sociala hälsorisker på arbetet?

Arbetsmiljö
Webbinarium

Hur skapar vi förutsättningar för en kognitivt hållbar arbetsmiljö?

Arbetsmiljö
Webbinarium

En hälsofrämjande arbetslivsresa, från att vi börjar arbeta till att vi går i pension. Hur tar vi oss dit?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Hur påverkar kvaliteten i våra samarbeten arbetshälsan?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Lönebildningsdagen 2023: Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen

Lönebildning
Webbinarium

Lärande i arbetsvardagen, hur främjar vi det?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

För en aktiv och stöttande rehabiliteringsprocess

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Hur stärker vi vårt team?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Verkliga resultat i arbetsmiljön? Statliga organisationer berättar om sina erfarenheter

Arbetsmiljö
Webbinarium

Inkluderande arbetsmiljö, vad hände sen?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar (spinn-off)

Arbetsmiljö
Webbinarium

Återhämtning, hantera stress och balans i arbetslivet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Att arbeta heltid trots psykisk ohälsa

Arbetsmiljö
Webbinarium

Löneskillnader mellan kvinnor och män? BESTA-vägen: Stöd för systematisk analys av löneskillnader

Lönebildning
Webbinarium

Välkommen till ett samtal om vår senaste tjänst: Arbetslivsresan – om och för ett längre arbetsliv!

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Lönebildningsdagen 2022: Lokal lönebildning i en föränderlig omvärld

Lönebildning
Webbinarium

Psykisk hälsa – hur samtalar vi på vår arbetsplats?

Arbetsmiljö
Webbinarium

Arbetsanpassning och rehabilitering – roller och ansvar

Arbetsmiljö
Webbinarium

Användbarhetsronden – stöd i digital arbetsmiljö

Arbetsmiljö
Webbinarium

Kollektiv förmåga - vad hände sedan?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Inkluderande arbetsmiljö främjar psykisk hälsa

Arbetsmiljö
Webbinarium

Kontorsarbete efter pandemin

Arbetsmiljö
Webbinarium

Problemlösningssamtal - samtal för bättre psykisk hälsa

Arbetsmiljö
Webbinarium

Organisatoriska orsaker till stress

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Välmående och kreativitet på distans

Arbetsmiljö
Webbinarium

Psykologisk trygghet i hållbara digitala miljöer

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Samverkan - Processen inför beslutsfattande

Samverkan
Webbinarium

Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – vad kan förklara kvinnors högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa?

Arbetsmiljö
Webbinarium

Lansering av rapporten ”Utmanande men utvecklande – om lokala parters samverkan under pandemin”

Webbinarium

Utmattningssyndrom – upptäcka och komma tillbaka

Arbetsmiljö
Webbinarium

Onboarding: Strategier för att förebygga negativa konsekvenser av stress som ny i arbetslivet

Arbetsmiljö
Webbinarium

Så kan din organisation arbeta med frågor om stress

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Förbättra arbetsmiljön med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Så samskapar ni organisationens utveckling

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Lärandet som en förutsättning för hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Arbetsmiljön post Corona – ett kreativt förändringsarbete

Arbetsmiljö
Webbinarium

Bättre tillsammans

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Inkluderande arbetsmiljö gynnar alla

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Fokusera på det friska

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Med möjligheterna som mål

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 3

Samverkan
Webbinarium

Hantera hot och hat i sociala medier

Arbetsmiljö
Webbinarium

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 2

Samverkan
Webbinarium

En partsgemensam väg framåt

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 1

Samverkan
Webbinarium

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 1

Samverkan
Webbinarium

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras

Arbetsmiljö
Webbinarium

Webbinarium: Arbetsplatsdialog – Metodstöd vid ohälsa

Arbetsmiljö
Webbinarium

Hantera stress med 29k

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: Fysiskt skalskydd – att förbygga hot och våld i arbetsmiljön

Arbetsmiljö
Webbinarium

Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: Tillit och tydlighet, avgörande i utmanande tider

Samverkan
Webbinarium

En lärande organisation

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: Att hantera konflikter och skapa robusta samarbetskulturer

Arbetsmiljö
Webbinarium

Webbinarium: Hälsa på jobbet med arbetsuppgiften i fokus

Arbetsmiljö
Webbinarium

Engagemang i det nya normala

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken

Arbetsmiljö
Webbinarium

Digitalt Almedals-Webbinarium: Hur skapar vi förutsättningar för att främja ett hållbart arbetsliv?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: 60 minuter om Arbetsrättsliga aspekter på otillåten påverkan

Arbetsmiljö
Webbinarium

Webbinarium: Samskapat utvecklingsarbete – ny tjänst under året

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Hur hanterar vi stress och osäkerhet – nu och i framtiden?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Vad betyder det att vara kollektivt intelligenta i kris?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: 90 minuter om krisstöd kopplat till trakasserier, hot och våld

Arbetsmiljö
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Vad händer neurologiskt när vi blir stressade och vad betyder det på arbetsplatsen?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Lansering av Hållbart arbetslivs app

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Hållbart arbete på distans – hur ska vi tänka?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: 20 minuter om Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Hur fångar vi tidiga tecken på stress när vi jobbar på distans?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: 20 minuter med Välkommen tillbaka

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

INSTÄLLT: Webbinarium om distansarbete

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: 20 minuter med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: 20 minuter med Effektiva team

Hållbart arbetsliv