Evenemang

Användbarhetsronden – stöd i digital arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Webbinarium

Pandemin har nog fått de flesta av oss att förstå att det digitala är en tydlig del av vår arbetsmiljö. Vi spenderar merparten av arbetsdagen i zoom-möten, framför e-posten eller hanterande olika typer av digitala stödsystem. För många har också kanske den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön blivit påtaglig i och med att den numera är en del av hemmet.

För att organisationer ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar, förhindra risker och förebygga problem behöver man integrera den digitala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Användbarhetsronder är ett verktyg för att systematisk kartlägga problem med den digitala arbetsmiljön. Jan Gulliksen kommer att berätta om erfarenheter av att ha infört Användbarhetsronden inom två olika verksamheter och om hur pandemin påverkat den digitala arbetsmiljön.

Jan Gulliksen, även känd som ”Gulan”, är professor i Människa-datorinteraktion och vice rektor för digitalisering vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och medlem av regeringens Digitaliseringsråd.

Här ser du filmen från webbinariet:

 

Var?

Webbinarium. Länk skickas ut i god tid före webbinariet.

När?

31 maj, 13.00–14.00.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.