Evenemang

Att arbeta heltid trots psykisk ohälsa

Arbetsmiljö

Webbinarium

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland anställda på arbetsplatser och den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. Samtidigt finns ett stort mörkertal för individer som trots sin psykiska ohälsa inte är sjukskrivna. Det är inte självklart att vara öppen om detta till kollegor eller arbetsgivare.

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som kan förbättra eller försämra möjligheter att klara av ett heltidsarbete för individer som lever med psykisk ohälsa, samt vilka strategier dessa individer använder för att kunna arbeta heltid.

Strategier som framkom var att upprätthålla en fasad samt distraktion och sysselsättning. Möjliggörande faktorer för arbete kunde vara sammanhang och flexibilitet. Försvårande faktorer var till exempel känslomässigt avskurna arbetsplatser samt oro för stigmatisering.

Möjligen kan vetskapen om olika strategier och faktorer skapa en större trygghet på arbetsplatsen, utan att anställda nödvändigtvis är öppna med sin psykiska ohälsa.

 

Föreläsare: Sille Thue Vik, beteendevetare, Försvarsmakten.

Se webbinariet i efterhand:

Under webbinariet kunde deltagare ställa frågor i chatten. Här kan du se filmen där Sille Thue Vik svarar på frågorna:

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i samband med anmälan.

När?

22 november,  13.00 – 13.45

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.