Evenemang

Att arbeta långsiktigt med lönebildningen

Lönebildning

Seminarium

Partsrådet bjuder härmed in företrädare för arbetsgivaren och Saco-S till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parter i deras lönebildningsarbete. Seminariedagen ger även utrymme till erfarenhetsutbyte allt i syfte att ge stöd i att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

Om seminariet

En framgångsrik lokal lönebildning bygger på några viktiga utgångspunkter. En av dessa är att grunden för lönebildningsprocessen inte begränsas till att enbart omfatta den närmaste verksamhetsperioden utan också innehåller ett långsiktigt perspektiv. Därutöver behöver den lokala lönebildningen ha en tydlig koppling till verksamhetens mål och resultat både på organisatorisk och på individuell nivå. När dessa utgångspunkter och samband finns, blir den lokala lönebildningen ett reellt verktyg för verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning.

För att stödja lokala parter i det egna arbetet med att utveckla en framgångsrik lokal lönebildning har centrala parter tagit fram ett inspirationsmaterial som stöd för ett sådant arbete utifrån RALS 2010-T.  Vi ser gärna att du som deltagare har tagit del av innehållet i detta material.

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver idag ett forskningsarbete kring lönebildning vad som ger legitimitet i lönebildningen. Under seminariet kommer de slutsatser som de dragit hittills att redovisas.

 

Om du har frågor om seminariet, kontakta Åsa Pyka Arbetsgivarverket,  e-post: asa.pyka@arbetsgivarverket.se eller Camilla Gannvik Saco-S, e-post: camilla.gannvik@jusek.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Irene Öst, tfn 070-558 28 37, e-post, irene.ost@partsradet.se.

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

Var?

7A Odenplan, lokal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm.

När?

28 maj 2019, kl. 10.00-16.00

Vem?

För seminariet förutsätts att lokala parter deltar gemensamt. För att bereda så många lokala parter som möjligt är antalet platser begränsat till två företrädare för arbetsgivaren respektive Saco-S.