Evenemang

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Arbetsmiljö

Workshop

Att jobba en hel dag men ändå känna att man inte har fått något gjort. Att aldrig ha tid att ställa om till nästa arbetsuppgift, hinna tänka hela tankar och ofta bli avbruten. Känner du igen dig?

För att skapa en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö behöver vi förstå att den mänskliga hjärnan både är fantastisk på att lösa komplexa problem och samtidigt sårbar.

Under den här workshoppen får du lära dig hur kunskap om arbetsminne, uppmärksamhet och planeringsförmåga kan hjälpa dig i ditt jobb. Teori varvas med tips så att du kan skapa de bästa förutsättningarna för lugn, tydlighet och ostördhet – med högre kvalitet som resultat.

Föreläsare är Gisela Bäcklander, fil.dr, som har disputerat i industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska högskolan och har en masterexamen i organisationspsykologi. Hon är verksam som arbetslivsforskare vid Karolinska Institutet och har också skrivit boken Ostörd – Principer för en skärpt arbetsdag.

Det finns även utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra myndigheter.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se

 

Artikel och film från workshoppen

Var?

Digital medverkan. Länk skickas i välkomstmejlet i god tid före workshoppen.

När?

15 juni, 13.00-14.30

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud och alla andra som är intresserade av ämnet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.