Evenemang

Digital Almedals-Workshop: Hur bygger vi långsiktig motståndskraft mot stress?

Hållbart arbetsliv

Workshop

Erik Fernholm, verksamhetsledare på 29k, och Fredrik Livheim, psykolog, leder en workshop med både information och interaktion som ger chans att pröva på Partsrådets nya tjänst – ett stress och resiliensprogram som ger er möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra statstjänstemän och samtidigt utvecklas

Mer information om tjänsten hittar du här.

Var?

Digitalt via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan workshopen.

När?

29 juni kl. 14.00-15.30