Evenemang

Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar (spinn-off)

Arbetsmiljö

Webbinarium

Pandemin skapade stora förändringar på arbetsplatser, men vad kan vi lära för att stå bättre rustade vid snabba förändringar?
Förändringarna för med sig lärdomar, och det har forskarna nu studerat.

Mattias Elg, professor, Linköpings universitet hoppas att projektet  kan vara till hjälp för organisationer i framtiden. Den kan hjälpa dem att utveckla partsgemensamma metoder för arbetsmiljöarbetet; metoder som fungerar under allt snabbare svängningar.

 

  • Vad ser forskarna för förändringar, effekter och framgångsfaktorer som lett till att arbetsplatser förnyat sig?
  • Vad ser man för konsekvenser i arbetsmiljön?

Förväntat resultat i projektet är en inspirationsguide med lärandeexempel och metodstöd för partsgemensamt arbetsmiljö- och förnyelsearbete som tas fram tillsammans med praktiker; det vill säga medarbetare, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter.

 

I webbinariet får du ta del av tankarna kring inspirationsguiden och metodstödet.

 

Medverkande:

Mattias Elg, professor, institutionen för ekonomi och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Ulrika Harlin, forskare, RISE

Andreas Wallo, biträdande professor, institutionen för ekonomi och industriell utveckling, Linköpings universitet.

 

Se webbinariet i efterhand:

Var?

Digital medverkan. Länk skickas vid anmälan.

När?

13 december kl 13.00-14.00

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.