Evenemang

Hantera hot och hat på nätet

Arbetsmiljö

Seminarium

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om näthatets utbredning i arbetslivet och hur man kan arbeta förebyggande

Om seminariet

Dagen inleds med att Rebecka Cowen Forssell föreläser om cybermobbning, ett fenomen som aktualiserats i och med ökad kommunikation via digitala och sociala medier. Fenomenet har även tagit plats i arbetslivet och antas växa. Föreläsningen syftar till att förklara vad cybermobbning egentligen är och hur man kan arbeta förebyggande på arbetsplatsen.

Under eftermiddagen talar Ulrika Sundling om näthat, hur du skyddar dig och vad arbetsplatsen kan göra. Näthat är ett samlingsbegrepp för när någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person för hot via Internet, t.ex. sociala medier eller e-post. Även utvecklingen inom lagstiftningen kommer att belysas.

Om föreläsarna

Rebecka Cowen Forssell är forskare vid Malmö universitet. I sin avhandling kartlägger hon förekomsten av cybermobbning i arbetslivet samt belyser konsekvenserna av cybermobbning för den enskilde arbetstagaren.

Ulrika Sundling är informationssäkerhetssamordnare vid Säkerhetsavdelningen, Uppsala universitet. Avdelningen samordnar, stödjer och utbildar inom informationssäkerhet.

 

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Var?

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta.

När?

19 september kl.10.00–13.30. Kaffe och smörgås kl. 09.30-10.00. Seminariet avslutas med kaffe.

Vem?

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.