Evenemang

Hantera stress med 29k

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Redan före pandemin var stress den vanligaste sjukskrivningsorsaken och mycket talar för att den psykiska ohälsan breder ut sig ytterligare som en följd av det förändrade arbetslivet. Med kursen Hantera stress i appen 29k kan lokala parter erbjuda statsanställda möjlighet att lära sig bygga motståndskraft mot stress och få bättre psykisk hälsa som resultat. Under vårt webbinarium måndag 9 november möter du 29k:s chefpsykolog Fredrik Livheim och en representant från Världskulturmuseerna som pilottestat tjänsten.

Hållbart arbetsliv lanserar nu 29k: Hantera stress. Under webbinariet får du veta mer om den åtta veckor långa digitala kursen som är särskilt utformad för statsanställda. Tjänsten är framtagen i samarbete med stiftelsen 29k.

Programchef Emilia Liljefrost möter chefspsykologen på 29k, Fredrik Livheim, som berättar mer om de evidensbaserade övningarna och den moderna form av kognitiv beteendeterapi som kursen bygger på. Vi har även bjudit in Bianca Leidi från Världskulturmuseerna som testat tjänsten tidigare under 2020.

Samtalet kretsar kring frågor som:

  • Hur bidrar tjänsten till ett hållbart arbetsliv?
  • Hur kan motståndskraften mot stress öka med hjälp av en app?
  • Vilka är effekterna av kursen på kortare och längre sikt?
  • Hur kan relationerna till kollegor stärkas med hjälp av kursen?
  • På vilket sätt bidrar kursen till ett ökat välmående?

Programmet Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd direkt till medlemmarna i syfte att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag. Läs mer om programmet här.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se

Se det inspelade webbinariet:

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i förväg till anmälda deltagare

När?

9 november, kl. 12.00-12.45
Det kommer även att finnas möjlighet att titta i efterhand här.

Vem?

Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande.