Evenemang

Hur gör vi? Pröva en process som ger stöd i dialogen om psykisk hälsa

Arbetsmiljö

Workshop

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro men långt ifrån alla som drabbas blir sjukskrivna. Att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen och att hantera psykisk ohälsa när den uppstår är både nödvändigt och lönsamt.

Vad är skyddskommitténs uppdrag med att främja en god psykisk hälsa i verksamheten? Hur kan man samtala om och arbeta strategiskt och systematiskt med psykisk hälsa?

Syftet med workshoppen:

• fylla på med kunskap och utbyta erfarenheter med andra myndigheter.
• prova på en processmetod som kan ge stöd i dialogen och bidra till handling.
• inspiration till fortsatt arbete i skyddskommittéer med att främja psykisk hälsa.

I workshoppen får ni prova på processmetoden Samskapat utvecklingsarbete och arbetsmaterialet Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete.

Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete handlar om hur ni kan prata om och arbeta med psykisk hälsa på er arbetsplats. Du får prova på delar av arbetsmaterialet som bland annat innehåller samtalsstöd och arbetsblad för er och skyddskommittén att arbeta vidare med.

I metoden Samskapat utvecklingsarbete får ni tillgång till en metodik för att ta tillvara samlad kunskap och olika perspektiv. Med hjälp av metodiken får ni stöd i att ringa in en sakfråga, skapa en bild av nuläget, analysera och prioritera frågeställningen.

Var?

Digital medverkan. Zoom länk skickas ut i samband med anmälan.

När?

02 november, 10.00 – 12.00

Vem?

Vi bjuder in dig som har en roll och ansvar i arbetsmiljöfrågor, HR, skyddsombud och fackliga företrädare. Workshoppen kan vara av särskilt intresse för skyddskommittéer inom det statliga avtalsområdet.