Evenemang

Hur påverkar kvaliteten i våra samarbeten arbetshälsan?

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Organisationer skapar system, processer, policys och rutiner för att styra och utveckla arbetsprocesser. Men i takt med att omvärld och uppdrag blir alltmer komplexa blir det omöjligt att göra manualer för hur alla frågor ska hanteras.

Gruppers och organisationers framgång och välmående beror i stället alltmer på vår förmåga att hantera komplexa samarbeten och kunskapsintegration.

Förmågan till samarbete är en nyckelfaktor

Alla har varit med i grupper där samarbetet fungerar och där deltagarnas kunskaper tas tillvara. Men det finns också det motsatta – samarbete som inte fungerar.

Förmågan till samarbete och kunskapsintegration är nyckelfaktorer i fråga om skapandet av friska och engagerade arbetsplatser.

Och den går att förbättra. Vi kan öka både kvaliteten i kunskapsintegrationen och samarbetet och på så vis bli bättre på att hantera förändring och komplexitet.

Det kan vi göra genom att arbeta med organisationens gemensamma förmåga, den kollektiva förmågan. När vi gör det händer två saker:

  • Resultatet av arbetet blir bättre
  • Hälsan påverkas positivt när den kollektiva förmågan är hög

Den 25 april bjuder Partsrådet in till ett webbinarium om varför människor mår bättre i organisationer som har en strategi för kollektiv förmåga. 

Vi kommer bland annat att prata om

  • hur arbetsbelastning i vardagen påverkar vår hälsa
  • hur komplexitet och ohälsa hänger ihop
  • hur vi metodiskt kan stärka organisationers, gruppers och individers förmåga att hantera komplexitet

Vid webbinariet medverkar Gunnar Westling, ekonomie doktor, Fram AB, Andreas Werr, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, samt Philip Runsten, ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Vi kommer också att prata om tjänsten Kollektiv förmåga.

Om tjänsten Kollektiv förmåga

Genom tjänsten Kollektiv förmåga får organisationen möjlighet att hitta former, metoder och verktyg för att utveckla strategier för ökad kunskapsintegration. Det leder i sin tur till bättre utnyttjande av resurser, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i samarbeten.

När en organisation tar del av tjänsten undersöks samarbetsytor, samarbetskvalitet, kunskapsintegration och vilka förmågor som behöver finnas hos medarbetare och ledare för en kontinuerlig utveckling.


Se webbinariet här:

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut vid anmälan.

När?

25 april kl. 11.00 - 11.45.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för ett hållbart arbetsliv, men det är inte ett krav.