Evenemang

Hur skapar vi förutsättningar för en kognitivt hållbar arbetsmiljö?

Arbetsmiljö

Seminarium

Vid dagar fulla med intryck, digital stimulans och hög arbetsbelastning blir återhämtning en viktig nyckel till en hållbar hjärna.

Vi har ett alltmer digitalt arbetsliv som ökar betydelsen av den kognitiva arbetsmiljön och det hållbara arbetslivet.

Vad är egentligen återhämtande och hur kan vi skapa förutsättningar till ett hållbart välmående även på arbetsplatsen? Vilka faktorer påverkar i arbetsmiljön och vad som kan vara viktig att beakta för ett hållbart arbetsliv?

Med större kunskap om hjärnan kan vi skapa bättre förutsättningar för en mentalt hållbar arbetssituation – både som organisationer och individer.
Det och mycket mer diskuteras i denna forskningsbaserade föreläsning.

Vid seminariet medverkar Sissela Nutley, PhD vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnas utveckling och formbarhet.

 

  • Deltagande på plats i Stockholm.
  • Sista anmälningsdatum: 28 april
  • Begränsat antal deltagare: 70

 

Var?

Deltagande på plats, centralt i Stockholm

När?

• 8 maj kl. 10.00 – 12.00
• Fysisk. Det bjuds på kaffe och lunch.
• Sista anmälningsdatum: 28 april
• Begränsat antal deltagare: 70

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.