Evenemang

Informationsträff om vår nya tjänst Samskapat utvecklingsarbete

Hållbart arbetsliv

Seminarium

Välkommen till en informationsträff där vi berättar mer om bakgrunden till vår nya tjänst Samskapat utvecklingsarbete och möjligheterna för er att vara med redan under våren.

Idag erbjuder Partsrådet sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här. Under 2020 kommer Partsrådets program för Hållbart arbetsliv att ta fram ytterligare tjänster. En tjänst är Samskapat utvecklingsarbete, som ska ge metodstöd till lokala parter att arbeta tillsammans på nya sätt.

Under våren erbjuder vi en unik möjlighet: Vi söker nu organisationer med avdelningar/grupper som är villiga, nyfikna och har en välfungerande partsgemensam samverkan att ta till nästa nivå. Genom att ta del av denna nya tjänst tidigt får ni både ett skräddarsytt stöd för att genomföra samskapat utvecklingsarbete utifrån era behov, samt möjlighet att påverka hur tjänsten förfinas för en bredare mottagargrupp.

Utifrån ert behov och med start i en samskapad nulägesanalys får ni testa en beprövad metodik där vi i en kreativ process omsätter insikter i konkreta steg och lär av erfarenheten. Verksamhetsutveckling, arbetsmiljöarbete och teamutveckling går ofta i varandra. Den här metoden kan adressera alla dessa frågor. Metoden passar för en enskild arbetsgrupp likväl som en hel organisation. Syftet är att under året arbeta med ett antal utvalda grupper och deras verklighet för att förfina denna tjänst. Första steget för medverkan är en informationsträff.

Du förbinder dig inte att delta i tjänsten genom att gå på informationsträffen. Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning. Har du inte möjlighet att komma, men vill arbeta med oss i detta ser vi gärna att du hör av dig!

Kort om Samskapat utvecklingsarbete: För att utveckla verksamheter och främja friska och engagerade arbetsplatser, läggs ofta tid på rigorösa analyser som tar tid och är resurskrävande. Resultatet blir ofta fler strukturer, men det behövs även nya sätt att arbeta. Vi behöver arbetssätt som gör verksamheter hållbara genom att de utvecklas i takt med yttre krav och möjligheter och med inre faktorer som den upplevda organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det här gäller även det partsgemensamma arbetet. Samskapat utvecklingsarbete bygger på den ambitionen!

Om metoden integreras som en del i det gemensamma arbetssättet och utvecklingsarbetet skapas en puls i verksamheten där man kan göra regelbundna nulägesanalyser, med snabbare implementation av förslagen på insatser, vilket bidrar till att verksamheten och arbetsmiljön kontinuerligt utvecklas ihop. Arbetsgivare och arbetstagarföreträdare får en gemensam förståelse för helheten, kan hantera risker bättre och graden av engagemang stiger.

Under året kommer det arbetas fram en verktygslåda, handledningsmaterial, e-kurs och erbjudas fördjupat konsultstöd så att fler verksamheter kan utveckla sin förmåga att på egen hand arbeta mer samskapat i sitt partsgemensamma utvecklingsarbete.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Var?

Ekskäret Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm.

När?

12 mars 2020 kl. 09.00-10.30.