Evenemang

Inkluderande arbetsmiljö gynnar alla

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

I en inkluderande arbetsmiljö har alla bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb på ett långsiktig hållbart sätt. På så vis gynnas hela verksamheten, till exempel genom att arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar minskar. Den 24 mars lanseras Partsrådets nya tjänst Inkluderande arbetsmiljö som ger statliga organisationer stöd i att utforma inkluderande arbetsplatser.

Inkluderande arbetsmiljö syftar till att skapa statliga arbetsplatser där alla medarbetare kan bidra på lika villkor. Med tjänstens hjälp får din organisation möjlighet att arbeta självständigt och långsiktigt med inkluderingsfrågor.

Tjänsten är uppdelad i tre delar där den första handlar om lika villkor i arbetslivet och ger stöd i det interna analysarbetet. Den andra delen handlar om hur inkludering kan främjas och innehåller dessutom förslag på åtgärder att testa. Den sista delen ger stöd i uppföljningen av det långsiktiga arbetet.

Webbinarium 24 mars kl 12.00–12.45

Vid lanseringen av Inkluderande arbetsmiljö deltar Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet SSR för att berätta om begreppet Universell utformning av arbetsplatser (UUA) – utgångspunkten för tjänsteutvecklingen. Du får även möta Helene Edenfur, tillgänglighetscontroller på Skatteverket, som deltagit i piloten av tjänsten. Samtalet leds av Olivia Marrero Engström, projektkoordinator på Partsrådets program för hållbart arbetsliv.

Här ser du det inspelade webbinariet. Klicka på CC för textning av hela sändningen.

Var?

Digital medverkan.
Länk till webbinariet respektive workshoppen skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När?

Webbinarium: 24 mars kl. 12.00–12.45
Workshop: 31 mars kl. 13.00–14.30
Enbart webbinariet går att ta del av i efterhand.

Vem?

Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.