Evenemang

Inkluderande arbetsmiljö gynnar alla

Hållbart arbetsliv

Workshop

I en inkluderande arbetsmiljö har alla bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb på ett långsiktig hållbart sätt. På så vis gynnas hela verksamheten, till exempel genom att arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar minskar. Den 24 mars lanseras Partsrådets nya tjänst Inkluderande arbetsmiljö som ger statliga organisationer stöd i att utforma inkluderande arbetsplatser. Som en del i lanseringen bjuder vi in till webbinarium den 24 mars och workshop den 31 mars.

Inkluderande arbetsmiljö syftar till att skapa statliga arbetsplatser där alla medarbetare kan bidra på lika villkor. Med tjänstens hjälp får din organisation möjlighet att arbeta självständigt och långsiktigt med inkluderingsfrågor.

Tjänsten är uppdelad i tre delar där den första handlar om lika villkor i arbetslivet och ger stöd i det interna analysarbetet. Den andra delen handlar om hur inkludering kan främjas och innehåller dessutom förslag på åtgärder att testa. Den sista delen ger stöd i uppföljningen av det långsiktiga arbetet.

Workshop 31 mars kl 13.00–14.30

Under denna workshop får du möjlighet att titta närmare på tjänsten Inkluderande arbetsmiljö. Du får smakprov på det material och de övningar som ingår, diskutera med kollegor från andra myndigheter och chans att ställa dina frågor till projektkoordinatorerna Farhia Bile och Olivia Marrero Engström.

Var?

Digital medverkan.
Länk till webbinariet respektive workshoppen skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När?

Workshop: 31 mars kl. 13.00–14.30

Vem?

Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.