Evenemang

Konsten att stanna upp och reflektera

Hållbart arbetsliv

Workshop

Kan utrymme för reflektion förändra något i ditt eget dagliga arbete, i din arbetsgrupp eller i hela organisationen? I Hållbarhetens konst fungerar kulturen som katalysator för att på djupet förstå vikten av utrymme för reflektion.

Hållbarhetens konst består av tre tjänster som alla tar avstamp i konst och populärkultur i syfte att ge nya perspektiv på arbetslivet. Kulturen ger utrymme för reflektion och samtal, vilket kan hjälpa oss att titta på oss själva på ett nytt sätt och få nya perspektiv. Tjänsterna är utformade som workshoppar och stöttar i att ge plats för hela människan – och för alla människor – i organisationen, på våra statliga arbetsplatser.Partsrådet bjuder in till en digital pröva-på workshop med Annika Wik, fil.dr, följeforskare, kunskapsutvecklare och pedagog, som arbetar med kunskapsutveckling genom kultur.Under workshoppen får du pröva en variant på tjänsten Vår tid som skapar möjlighet att tala om tid på andra sätt än som något det råder brist på, något som sätter press på oss. Workshoppen bygger på interaktivitet och reflektion, men i stället för att röra oss i stadsrummet och samtala om konsten som finns där kommer vi att utgå från bilder. I slutet av workshoppen presenteras också kort tjänsterna Våra rum och Våra förställningar.

Har du några frågor om anmälan, kontakta: halina.sandler@blick.se

Var?

Digital medverkan. Länk skickas vid anmälan.

När?

29 mars, 13.00-14.30.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.