Evenemang

Kontorsarbete efter pandemin

Arbetsmiljö

Webbinarium

På grund av pandemin har distans- och hybridarbete blivit allt vanligare. Studier visar både på utmaningar och möjligheter med distans- och hybridarbete utifrån individ, grupp- och ledarskapsperspektiv. De största fördelarna med distansarbete är ökad flexibilitet, egenkontroll, balans i vardagen och individuell anpassning, medan utmaningarna bestod av sociala aspekter såsom professionell och social isolering.

Oavsett vilken väg man väljer vid kontorsarbete efter pandemin, så kommer den inte att vara samma som innan.

Partsrådet bjuder in till ett webbinarium där författarna till ovan nämnda studier medverkar: Maral Babapour Chafi, forskare, Institutet för stressmedicin, Anne-Marie Hultberg, utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin och Nina Bozic Yams, senior forskare och ledare för Framtidens hållbara arbete, RISE. Syftet med studierna var att att identifiera behov och utmaningar för en hållbar arbetsmiljö.

De redovisar de sammanlagda resultaten som  ”Distansarbete – ett nytt sätt att arbeta”, ”Sociala aspekter av distansarbete”, ”Ledarskap och arbetsmiljöansvar vid distansarbete” och ”Tillbaka till kontoret efter pandemin – mot en mer hybrid arbetsmodell”.

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut vid anmälan.

När?

27 april 13.00-13.45

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.