Evenemang

Lärande i förändring - hur fångar vi upp och behåller kunskap inom organisationen?

Hållbart arbetsliv

Workshop

Ett längre arbetsliv, en ombytlig arbetsmarknad och oväntade samhällsförändringar har satt fokus på behovet av kontinuerligt integrerat lärande i organisationer. För det krävs tydliga strategier för att utnyttja erfarenheter i arbetet bättre och för att samarbeta för lärande. Det innebär att vi behöver skapa förutsättningar i form av exempelvis strukturer och klimat. 

Är din organisation också mitt uppe i att ta fram underlag för att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling och lärandestrukturer? Då kan Partsrådets tjänst Lärande i förändring vara något för dig. Den stärker verksamheters förmåga att prata om och arbeta med organisatoriskt lärande och kompetensutveckling för alla. Tjänsten ger lokala parter stöd att tydligare se både de egna rollerna och det gemensamma ansvaret för verksamhetens utveckling.

Under vår digitala workshop den 14 september kl. 10.00-12.00 (obs! nytt datum och tid) går vi igenom en utvecklande och lärande insats som bidrar till friska och engagerade arbetsplatser. Du kan ta del av handfasta verktyg, metodik för dialog och samtalsunderlag som ger stöd för att tillsammans vidareutveckla arbetet med lärande inom din organisation.

Var?

Digital medverkan via Zoom. Länk skickas ut i god tid.

När?

14 september kl 10.00-12.00

Vem?

Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare på statliga myndigheter och organisationer, som exempelvis chefer och HR, fackliga företrädare skyddsombud liksom förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav.