Evenemang

Löneskillnader mellan kvinnor och män? BESTA-vägen: Stöd för systematisk analys av löneskillnader

Lönebildning

Webbinarium

Den 15 november klockan 13.00- 15.00 välkomnar Partsrådet till ett digitalt seminarium om det partsgemensamma metodstödet BESTA-vägen för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män.

BESTA-vägen är framtaget av centrala parter, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko, och är ett stöd till lokala parter i ert lönebildningsarbete i den del som handlar om att säkerställa att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen på grund av kön.

Under webbinariet får ni som deltar en introduktion till BESTA-vägen och ta del av helt nytt kunskapsmaterial gällande begreppen lika arbete och likvärdigt arbete. Centrala parter delger sitt perspektiv kring utgångspunkter och förutsättningar för en god lönekartläggning och genom externa föreläsare får ni som deltar en inblick i utvecklingen av jämställda löner i Sverige och vad som påverkar denna utveckling.

Medverkar gör bland annat:

  • Medlingsinstitutet: John Ekberg, Statistikansvarig vid Medlingsinstitutet, berättar om myndighetens analys av utvecklingen av jämställda löner och löneskillnader mellan män och kvinnor.
  • Centrala parter medverkar genom Anders Stålsby, Arbetsgivarverket; Åsa Pyka, Arbetsgivarverket; Mårten Pappila, Arbetsgivarverket, Sanna Feldell, OFR/S,P,O, Andreas Nyström, Saco-S; Roger Pettersson, Seko. Centrala parter ger en introduktion till BESTA-vägen och diskuterar förutsättningarna för en framgångsrik lönekartläggning.

 

Genom att delta med både representanter för fack och arbetsgivare inom er verksamhet lägger ni en god grund för det lokala lönebildningsarbetet.

 

Se seminariet i efterhand:

Var?

Digital sändning. Länk skickas ut i god tid före evenemanget.

När?

15 november kl 13.00-15.00

Vem?

Representanter för fack och arbetsgivare på det statliga avtalsområdet som medverkar i det lokala lönebildningsarbetet.