Evenemang

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Arbetsmiljö

Seminarium

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om hållbart medarbetarskap och ledarskap i gränslöst arbete.

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar, vilket kan skapa stress för både ledare och medarbetare. Medarbetarna kan känna förväntningar på att ständigt vara nåbara, tillgängliga och uppkopplade. Samtidigt ställer det gränslösa arbetet nya krav på ledare.

Utbildningen behandlar det nya arbetslivet ur såväl ett medarbetar- som ett ledarperspektiv och tar bland annat upp följande frågor:

  • Hur förhåller vi oss som medarbetare till den nya teknikens möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum?
  • Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv?
  • Hur sammanhänger allt detta med stress, sömn, återhämtning, hälsa och livsbalans?
  • Hur ser ledares villkor ut? Vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?
  • Hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för att man som ledare i dagens organisationsstruktur, där det blir allt vanligare att leda på distans, ska kunna upptäcka tecken på stress och ohälsa bland sina medarbetare?
  • Hur ser ledares förutsättningar ut för att kunna, orka, och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Utbildningen är baserad på hennes forskningsprojekt Balansakt (2013 – 2015) bland över 3 800 anställda samt Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014 – 2017) bland över 1 800 ledare.

 

Har du frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, 073-415 96 67, annika.nilsson@partsradet.se, Ylva Nordling, 070-408 80 71, ylva.nordling@partsradet.seeller Iréne Öst, 070-558 28 37, irene.ost@partsradet.se

Var?

Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. , Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

När?

13 mars 2019. 10.00-16.30.

Vem?

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.